- Това е наръчник за младите хора за това как да предприемат действия, за да направят промяна - “За това как да работим с други деца и млади хора, за да опитаме да направим нещата вас, за нас и за другите хора по-добри.” - “Харесва ми това, че наистина променяме.” - За да свалите .pdf версия на този уебсайт кликнете тук "
Свържете се с други деца и младежи
Свържете се с други деца и младежи

Свържете се с други деца и младежи

Първата стъпка е да намерите хора, които да се присъединят към групата: можете да попитате хората във вашия квартал или във вашия клас дали имат интерес да се присъединят и заедно можете да обмените идеи. Обиколете хората от вашата общност, за да им кажете за своите планове; давайте си съвети…

Read More →

Организиране на груповата работа
Организиране на груповата работа

Организиране на груповата работа

Сформирайте група от деца и млади хора. Работете в малка група, за да повишите своята увереност. Дискутирайте и играйте игри, за да се опознаете, правете творческа работа и се срещайте с други млади хора! - Оставяйте младите хора да водят групата, но винаги помага да има възрастен човек в стаята.…

Read More →

Помислете за нещо, което искате да се случи
Помислете за нещо, което искате да се случи

Помислете за нещо, което искате да се случи

Помислете за нещо, което искате да промените и въвлечете други млади хора, които имат подобни идеи като вашите. Всеки мечтае за нещо – професия, пътешествие, семейство, дом, лична кауза или собствен бизнес. Понякога хората си мечтаят да знаят повече. - Ако мечтата ви е да промените нещо в своята общност,…

Read More →

Опитайте да получите подкрепа от възрастните и общността
Опитайте да получите подкрепа от възрастните и общността

Опитайте да получите подкрепа от възрастните и общността

Можете да получите подкрепа от фасилитаторите, от доверени приятели. Отидете при възрастните и представете своята проектна идея, чуйте техния съвет. Помолете за подкрепа семейството си, други млади хора, общността, младежки работници, учители, директор. - Представете им ясни цели и как те ще бъдат постигнати - Покажете им ползата от това,…

Read More →

Съберете информация
Съберете информация

Съберете информация

Създайте възможности за комуникация с други хора. Ако не сте сигурни какво искате да постигнете, интервюирайте други млади хора или възрастни от общността, за да разберете техните възгледи за мястото, където живеят. Можете да създадете Facebook страница, в която да качвате снимки от общността и идеи за промяна. - Посещавайте…

Read More →

Подкрепяйте се един друг
Подкрепяйте се един друг

Подкрепяйте се един друг

- Работете в групата като си помагате и подкрепяте взаимно. Уважавайте различното мнение и се приемайте един друг. Ако не се разбирате, няма как да вървите по един път. Слушайте какво искат другите хора и се придържайте към това. - Представете се на хората, които не ви познават в групата…

Read More →

uclan stirling siauliai pere_closa leris huddersfield hfc dublin cooperativa_sociale barcelona joventut IDI_logo_colore
peer

The content of this action guide does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed lies entirely with the authors.