Αυτός είναι ένας οδηγός για τους νέους για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να αναλάβει δράση και να προσπαθήσει να κάνει πράγματα να συμβούν. «Είναι για την συνεργασία με άλλα παιδιά και νέους για να προσπαθήσουν να κάνουν τα πράγματα καλύτερα για εσάς αλλά και για τους άλλους ανθρώπους
Research Paper
Research Paper
Policy Paper
Policy Paper
Τι αποτελεί μέρος του PEER?
Τι αποτελεί μέρος του PEER?
Περισσότερα πράγματα που έχουμε δημιουργήσει
Περισσότερα πράγματα που έχουμε δημιουργήσει
Participatory Practice Guide for Professionals
Participatory Practice Guide for Professionals
uclan stirling siauliai pere_closa leris huddersfield hfc dublin cooperativa_sociale barcelona joventut IDI_logo_colore
peer

The content of this action guide does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed lies entirely with the authors.