ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Δημιουργία ευκαιρίας για επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Εάν δεν είστε σίγουροι για το τι θέλετε να πετύχετε, μπορείτε να κάνετε συνέντευξη άλλους νέους ή τα ενήλικα μέλη της κοινότητας για να κατανοήσετε τις απόψεις τους σχετικά με το πού ζουν. Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια σελίδα στο facebook για να ανεβάσετε τις φωτογραφίες της τοπικής κοινωνίας και να προτείνετε ιδέες για αλλαγή.

Επίσκεψη σε χώρους ή συζήτηση με τους ανθρώπους (όπως τα μέλη της οικογένειας, τα μέλη της κοινότητας, του δημάρχου, των νέων εργαζομένων, αστυνομικών ή κοινωνικών λειτουργών).

Ήταν ενδιαφέρον όταν συναντήσαμε νέους ανθρώπους και μας είπαν νέα πράγματα.

Αυτό θα σας βοηθήσει να μάθετε σχετικά με τα δικαιώματα και άλλους πολιτισμούς μέσα σε μια γειτονιά και πώς να κάνετε τα πράγματα να συμβούν.

Θα μπορούσατε να ρωτήσετε για το πώς να συγκεντρώσετε χρήματα για να πετύχετε το στόχο σας.