Λάβετε υποστήριξη από τους ενήλικες και την κοινότητα


Μπορείτε να λάβετε υποστήριξη από τους διαμεσολαβητές σας, από έμπιστους φίλους. Παρουσιάστε στους ενήλικες την ιδέα του έργου σας και ακούστε τη συμβουλές τους. Ζητήστε υποστήριξη από όλη την οικογένεια, τους νέους, τη γειτονιά, τους νέους εργαζόμενους, τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς.

Παρουσιάστε σαφής στόχους και να δείξουμε πώς θέλουμε να τους πετύχουμε.

Δείξε τους τα οφέλη από αυτό που κάνουμε και τι έχουμε επιτύχει.

Οι εταιρείες media μπορούν να βοηθήσουν να δημιουργήσετε ταινίες ή ραδιοφωνικές εκπομπές για τα θέματα που έχουν ήδη επιλεχθεί. Κοινοτικά κέντρα μπορούν να οργανώσουν εκδηλώσεις. Νέοι εργαζόμενοι μπορούν να δώσουν συμβουλές.

Μην περιμένετε όλοι να ακούσουν, αν κάποιοι άνθρωποι δεν βλέπουν κάποιο πρόβλημα ή θέλουν να αλλάξουν. Αλλά οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν γνώμη αν τους εξηγήσεις.
– Work in your group to choose the best way to involve other people / Συζητήστε το με την ομάδα σας για να επιλέξετε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να εμπλέξετε άτομα.