Για τη σύσταση ομάδας


Για την σύσταση μια ομάδας υπάρχουν 3 πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε:
– Ενεργός συμμετοχή
– Συμμετοχή άλλων ανθρώπων
– Δουλεύοντας μαζί
Παρακολουθήστε αυτά τα βίντεο ή διαβάστε τις συμβουλές, οι οποίες θα σας δώσουν ιδέες για το πώς να ρυθμίσετε την ομάδα σας.