Събиране на група


Когато събирате група, трябва да помислите за 3 неща:
Как въвличаме децата/младежите
Как да въвлечем други хора в процеса
Как да работим заедно
Гледайте тези видео материали и прочетете съветите. Те ще ви дадат идеи как да съберете и стартирате група