Съберете информация


Създайте възможности за комуникация с други хора.
Ако не сте сигурни какво искате да постигнете, интервюирайте други млади хора или възрастни от общността, за да разберете техните възгледи за мястото, където живеят. Можете да създадете Facebook страница, в която да качвате снимки от общността и идеи за промяна.
– Посещавайте места и говорете с хора (членове на семейството, на общността, кметове, младежки работници, полицаи, социални работници).
– Срещата с нови хора е интересна и можете да научите нови неща
– Това ще ви помогне да научите за правата и за другите култури.
– Можете да попитате как се набират средства, за да се постигне дадена кауза.
Събирането на информация означава ние да намерим доказатекства в подкрепа на нашата кауза