Свържете се с други деца и младежи


Първата стъпка е да намерите хора, които да се присъединят към групата: можете да попитате хората във вашия квартал или във вашия клас дали имат интерес да се присъединят и заедно можете да обмените идеи. Обиколете хората от вашата общност, за да им кажете за своите планове; давайте си съвети едни на други и се опитайте да се разберете помежду си.
– Ако групата ви е пръсната, опитайте да се свържете по Facebook, Skype или WhatsApp.
– Работете заедно, за да обмените своите възгледи и идеи за общността
– Вървете стъпка по стъпка
– Една от вашите цели е да се срещнете с други млади хора
– Организирайте среща заедно, футболен мач или парти.