Подкрепяйте се един друг


– Работете в групата като си помагате и подкрепяте взаимно. Уважавайте различното мнение и се приемайте един друг. Ако не се разбирате, няма как да вървите по един път. Слушайте какво искат другите хора и се придържайте към това.
– Представете се на хората, които не ви познават в групата и опознайте по-добре останалите. Ако някой се чувства недостатъчно включен, дайте му да разбере, че е желан в групата. Ние имаме различни способности, но работим заедно, за да може способностите ни да заработят като едно цяло.
– Организирайте седмични срещи така че да работите заедно, но и да имате време за останалите неща, които обичате да правите извън групата.
– Давайте си съвети един на друг и приоритизирайте нещата според проекта си. Вярвайте в своята сила да променяте нещата.
– Бъдете заедно… Обединението е сила!.
– Работата заедно означава да уважавш и да те е грижа за другите.
– Важно е всеки да участва поравно. Важно е всеки да има възможността да общува.