Организиране на груповата работа


Сформирайте група от деца и млади хора. Работете в малка група, за да повишите своята увереност. Дискутирайте и играйте игри, за да се опознаете, правете творческа работа и се срещайте с други млади хора!
– Оставяйте младите хора да водят групата, но винаги помага да има възрастен човек в стаята.
– Дайте на всекиго възможността да се справи с някакви задачи
– Можете да постигнете нещо, което наистина искате, ако споделяте своето мнение, постигате общо разбиране, показвате инициатива и учите един от друг.
– Ролеви игри и дискусии.
– Решете кой ще координира групата и какви ще са правилата
– Помнете, че можете да се забавлявате дори, когато говорите за сериозни неща!