Опитайте да получите подкрепа от възрастните и общността


Можете да получите подкрепа от фасилитаторите, от доверени приятели. Отидете при възрастните и представете своята проектна идея, чуйте техния съвет. Помолете за подкрепа семейството си, други млади хора, общността, младежки работници, учители, директор.
– Представете им ясни цели и как те ще бъдат постигнати
– Покажете им ползата от това, което правите и постигате.
– Някои медийни фирми могат да ни помогнат да направим филм или радио програма по нашите теми. Центровете за обществена подкрепа могат да ни помогнат като организират събития. Младежките работници могат да ни дадат съвет.
– Не се притеснявайте, ако не всички искат да ни чуят, не виждат проблем или не искат промяна. Но хората може и да променят мнението си, ако им обясните.
– Рабитете във вашата група по това как да привлечете още хора